Raport dotyczący bezpieczeństwa floty drukującej

hero

Sprawdź, co możesz zrobić, by dane Twojej firmy były bezpieczniejsze. Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać raport.

* = pole obowiązkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia i nazwiska, firmy, numeru telefonu, adresu email, w celach marketingowych, tj. w szczególności w celu otrzymywania informacji o ofertach, towarach, usługach, promocjach lub wydarzeniach organizowanych przez administratora danych, tj. HP Inc Polska z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

HP szanuje Twoją prywatność

Chcesz otrzymywać powiadomienia o ofertach, aktualizacjach, produktach i wydarzeniach?

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest HP Inc Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa (dalej zwana „HP”);
2) Państwa dane są przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych na podstawie zgody udzielonej przez Państwa administratorowi danych. Podali Państwo swoje dane osobowe z własnej inicjatywy, nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych i nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych;
3) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej HP, agencje marketingowe lub podmioty współpracujące z HP, którym HP powierzy Państwa dane do przetwarzania w związku ze swoja działalnością;
4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególnosci do Stanów Zjednoczonych w ramach Grupy HP Inc. na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych HP;
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez HP do czasu odwołania przez Państwa zgody;
6) Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia swoich danych osobowych;
7) Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) HP powołał inspektora ochrony danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych na następujący adres email: dataprotection@hp.com; lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych HP, adres: ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa;
9) Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu;
10) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez HP do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Bezpieczne rozwiązania dla biznesu

Sprawdź jakie zaawansowane zabezpieczenia zostały użyte w najbezpieczniejszych urządzeniach HP.


Zaawansowane urządzenia wielofunkcyjne z formatem A3

Dowiedz się, jak możesz zaoszczędzić i poprawić efektywność biznesu dzięki zaawansowanym technologiom od HP.